Du har ingen varer i handlekurven.
Lukk
Søk
Filters

Søke om våpen

Bestille våpen i Nettbutikken - det er enkelt!

1. Du kjøper våpen på nett akkurat som du gjør med andre varer.  Klikk deg gjennom handelen i nettbutikken. 
 
2. Send din godkjente kjøpetillatelse (originalen med alle kopiene) og kopi av legitimasjon. Dette sendes til:
 
Jakt & Friluft AS
Postboks 1610 Stoa
4857 Arendal
 
3. Vi sender deg våpenet så snart papirene er mottatt.
 
Trenger du søknadsskjema, send en e-post til nettordre@jaktogfriluft.no så sender vi dette til deg. 
 
Ved kjøp av luftvåpen, må dere også sende inn kopi av legitimasjon. I Våpenloven står det tydelig at eieren av luftvåpenet er ansvarlig for konsekvensene rundt bruken av våpenet. Vi minner om aldersgrensen på 18 år for kjøp av luftvåpen.
Våpenkort for valgt kaliber og kopi av førerkort eller pass må sendes til oss. Send scannet fil eller foto av dette (nært og lesbart – gjerne mobilfoto) i en e-post til vpk@jaktogfriluft.no
Uten mottatt våpenkort og legitimasjon, kan vi IKKE sende deg ammunisjon eller våpen!
Vi kan sende våpen over hele landet! 
 

Aldersgrenser:

Aldersgrensen er 18 år på rifle og hagle. Det kan i særskilte tilfeller søkes om dispensasjon fra fylte 16 år. For håndvåpen er aldersgrensen 21 år, og det er ikke mulig å søke om aldersdispensasjon fra dette kravet. For håndvåpen kreves også aktivt medlemskap i skytterklubb i 6 mnd før søknad kan innvilges.

Søknaden:

En søknad er gyldig i 12 mnd fra innvilget dato. Det betyr at du har 1 år (12 mnd) på deg til å kjøpe våpenet. (Noen Politikamre sitter med eldre søknadsskjemaer hvor det står 6 måneders gyldighet, men det er 12 måneder som er gjeldende bestemmelse.) Hvis en forhandler har problemer med å skaffe deg det våpenet du ønsker innen denne tidsfristen, eller du av en annen grunn ikke får brukt den innen 12 mnd, kan den forlenges med ytterligere 6 mnd. Fornyelse må gjøres av politiet før søknaden går ut, hvis ikke må du søke på nytt.
Send med kopi av medlemskort hvis du søker om konkurransevåpen, eller kopi av jegeravgiftskort for jaktvåpen. Send også med bevis på at søknadsgebyret er betalt. Et tips: det kan være lurt å betale giro over disk med ordentlig kvittering i dette tilfellet. Ikke alle politikamre registrerer nett- og telegiroer like greit og du kan tape verdifull tid.

Avslag:

Grunner til avslag kan være at søker ikke har avlagt jegerprøve, ikke er aktiv konkurranseskytter, er under alderskravet, har kriminell bakgrunn eller har særskilte grunner som gjør at søker ikke er egnet til å inneha våpen. Særskilte grunner er ikke spesifisert, men det kan være psykiske lidelser, alkoholisme/misbruk av medikamenter, eller alder.
Alle avslag kan ankes til Politidepartementet.