• Fri frakt over 3000.-
  • Rask levering
  • Gratis bytte

Bærekraft


Om selskapet

Jakt & Friluft AS driver med varehandel innen jakt, fiske- og friluftsbransjen rettet mot det nasjonale markedet. Selskapet har to fysiske butikker, begge med egne børsemakerverksteder, i tillegg til E-handel.

Åpenhetsloven

Jakt & Friluft AS har vedtatt bærekrafts mål for sin virksomhet, og i dette ligger også åpenhetslovens mål om å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester

Som et ledd i vårt arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, har selskapet foretatt aktsomhetsvurderinger i form av en risiko- og sårbarhetsanalyse i forhold til oss selv som selskap og i forhold til våre leverandører.

Forankring

Styret i Jakt & Friluft AS har gitt daglig leder ansvar for å kartlegge kjernevirksomheten og leverandører med størst risiko og følgelig redegjøre for om virksomheten har negativ påvirkning på arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Kort om selskapets aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven

Selskapet har foretatt en Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) av egen virksomhet, med risikoparameterne lav, middels og høy risiko.

Leverandører vurderes ut fra geografi, størrelse, type og risiko.


Vi har gjennomført en risikokartlegging av våre leverandører. Kartleggingen er basert på hvor leverandøren er lokalisert og hvor varene er produsert og har så langt ikke avdekket noen negative funn.

Hovedvekten av varene vi selger er kjente merkevarer levert av norske leverandører. Dette innebærer at de fleste av våre leverandører er underlagt det samme strenge lovverket som oss, og som dermed legger vekt på menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt miljøvern og bærekraft.

Jakt & Friluft importerer også en andel varer fra utenlandske selskaper. Størstedelen av disse er større selskap som er omfattet av OECD og ILO sine retningslinjer for flernasjonale selskaper og som dermed setter menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold høyt.

For å øke tryggheten for at våre leverandører opererer i overenstemmelse med gjeldende lovgivning, har vi utarbeidet vår Code of Conduct som er basert på OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs Global Compact, veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og ILOs konvensjoner om barnearbeid. Her settes det bl.a. tydelig krav om at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal fullt ut ivaretas.

Løpende systematisk arbeid med å sikre at vi frem i tid ikke kommer i brudd med grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold

Selskapet har gitt daglig leder ansvar for å regelmessig og systematisk arbeide for at selskapets bærekraftsmål, herunder krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter, etterleves. Eventuelle avvik skal analyseres opp mot den risikovurdering som ble gjort. Arbeidet skal være løpende, der endret risiko også skal endre selskapets tiltak i sitt forebyggende arbeid.

Krav om informasjon etter åpenhetslovens §6

I samsvar med åpenhetslovens §6, kan enhver ved skriftlig forespørsel få informasjon fra selskapet om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter åpenhetslovens §4.

Slik skriftlig forespørsel kan rettes til selskapet på e-post: service@jaktogfriluft.no

Selskapet har som mål å svare innen 3 uker fra forespørselen er mottatt.

Våre ISO sertifiseringer

Jakt & Friluft er sertifisert til standardene ISO 9001 og ISO 14001. Med disse sertifiseringene i ryggen har vi et solid verktøy som hjelpemiddel for å ivareta kvalitet og det ytre miljø.

ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse

Jakt & Friluft jobber målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. Vår ISO 9001-sertifisering sikrer kvalitet i alle ledd og bidrar til økt effektivitet og kundetilfredshet.

Se sertifikatet her

ISO 14001:2015 – Miljøstyring

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøledelse. Sertifiseringen hjelper oss å minimere vår påvirkning på det ytre miljø og øke vår miljøbevissthet.

Sertifiseringene viser at vi har et velfungerende ledelsessystem for kvalitet og miljø og at vi søker kontinuerlig forbedring.

Se sertifikatet her