• Fri frakt over 3000.-
  • Rask levering
  • Gratis bytte

Personvern


Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Jakt & Friluft samler inn og bruker personopplysninger på jaktogfriluft.no og i forbindelse med kjøp og andre henvendelser i Jakt & Frilufts butikker. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har.

Ansvarlig part for behandling av dine personopplysninger:

Jakt & Friluft AS

Bryggeriveien 4

4848 Arendal

Org. nr: 982736323

Tlf: 370 60 700 

Har du spørsmål rundt hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter knyttet til din person kan du kontakt oss på e-post personvern@jaktogfriluft.no

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Når du skal handle noe på Nettstedet eller i en av våre butikker, må du i mange tilfeller oppgi følgende opplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kortinformasjon, leveringsadresse, våpenkort nummer og kopi av legitimasjon.

Registreringen av disse opplysningene er en forutsetning for at kjøpet kan gjennomføres. I forbindelse med kjøp og henvendelser vil vi også lagre:

Kjøpshistorikk, blant annet hvilken type vare eller tjeneste du har kjøpt og når du kjøpte dem, servicestatus, servicehistorikk, returer, reklamasjoner, reparasjoner etc.

I forbindelse med kjøp av våpen, ammunisjon og ladekomponenter er vi rettslig forpliktet til å oppbevare personopplysninger i henhold til våpenforskriften.

Dersom du har opprettet en brukerprofil på Nettstedet, kan du velge å logge deg inn med ditt brukernavn og passord når du skal handle på Nettstedet.

Ved opprettelse av en brukerprofil, krever vi at du oppgir følgende opplysninger:

Navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse.

Grunnlag for å behandle personopplysninger

Personopplysningsregelverket begrenser adgangen til å behandle personopplysninger ved å angi hva som skal anses som legitime grunner til å innhente og bruke personopplysninger ("Behandlingsgrunnlag"). Reglene om Behandlingsgrunnlag innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den hvis personopplysninger behandles. Vår avtale med deg er vårt primære Behandlingsgrunnlag og i visse tilfeller skjer behandling på grunnlag av rettslig forpliktelse. I tillegg baserer vi deler av behandlingen på ditt samtykke.

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

Oppfyllelse av plikter knyttet til salg: Dette omfatter oppfyllelse av våre forpliktelser overfor deg som kunde, herunder levering, relevant service, kundeoppfølging og besvarelse av spørsmål, samt oppfyllelse av våre plikter etter gjeldende regelverk.

Tilby deg relevante råd, oppfølgning og tilbud: Vi kan benytte dine personopplysninger til å gi deg relevante råd, oppfølgning og tilbud på produkter og tjenester relatert til det du allerede har kjøpt hos oss.

Etablering av kundeprofil: Vi vil kunne etablere en kundeprofil basert på kjøpshistorikk og tilgjengelige opplysninger som grunnlag for nyhetsbrev, produktinformasjon, tilpasset markedsføring og kjøpsanalyser.

Administrasjon av brukerprofiler: Vi har tilgang til din brukerprofil for å kunne administrere dine kontaktopplysninger og eventuelle samtykker til å motta vårt nyhetsbrev, deltakelse i kampanjer eller lignende.

Dersom du kontakter oss via kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, e-post eller facebook), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, hvilket produkt du har kjøpt, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.

Reklamasjoner og reparasjoner: Dersom du reklamerer på en vare eller ber oss om å foreta en reparasjon eller omlevering, vil vi trenge dine kontaktopplysninger for å kunne registrere reklamasjonen og gjennomføre reparasjon eller omlevering.

Videreutvikling av tjenester og sikker drift: For å kunne videreutvikle våre tjenester og drive Nettstedet på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om trafikk, kjøp og atferd på Nettstedet. Vi vil så langt som mulig basere oss på aggregerte data for disse formålene.

Kampanjer og undersøkelser: Dersom du velger å delta i en undersøkelse, kampanje el. på Nettstedet, vil du kunne bli bedt om å oppgi personopplysninger, slik som navn, adresse og/eller telefonnummer. Formålet vil være å kunne identifisere deg dersom du for eksempel vinner en premie.

Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

Vi gir ikke ut personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.  Jakt & Friluft benytter ulike databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. En databehandleravtale mellom Jakt & Friluft og gjeldende leverandør regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Jakt & Friluft kan i visse tilfeller regulert av lovverk, også levere opplysninger til myndighetene.

Følgende selskap er sentrale når dine opplysninger behandles:

Com2gether AS for lagring av kjøpshistorikk

Norce for drift av nettsted

Voyado for kundeklubb, nyhetsbrev, sms og tilpasset innhold

Findify AB for tilpasset innhold på nettsiden

Nets Easy for håndtering av kort og faktura betaling

Google Analytics for innhenting av statistikk

Consignor for sending/levering av varer

Bring Norge for transport og levering av dine ordre

Bruk av informasjonskapsler (Cookies) mv.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. Til hjelp i dette arbeidet bruker vi informasjonskapsler, som er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Ingen av informasjonskapslene vi bruker for drift av nettstedet gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Den gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer informasjonskapsler.

Statistikk

Jakt & Friluft samler inn opplysninger om besøkende på jaktogfriluft.no. Formålet med dette er å analysere trender og utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke varer brukerne har sett på/kjøpt, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Disse bruker informasjonskapsler, som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Sikkerhet

Nettstedet benytter SSL-sertifikat (for HTTPS). Dette sertifikatet har A-rating, og sikrer blant annet kommunikasjonen mellom nettstedet og besøkende slik at ingen skal kunne lese eller endre på informasjon som utveksles. I tillegg sikrer dette identitet til nettstedet. Servere driftes hos driftspartner der det gjøres nødvendige oppdateringer og sikkerhetstiltak.

Sletting

Jakt & Friluft sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket. Opplysninger om kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare kundehenvendelser og reklamasjoner, med mindre vi trenger opplysningene for å oppfylle andre legitime formål. Regnskapsloven, våpenloven og annen lovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

Dine rettigheter

Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har:

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser i hver henvendelse fra oss. Samtykke kan også trekkes tilbake ved å kontakte kundeservice.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. Mange opplysninger kan du slette selv. Du kan for eksempel når som helst kontakte oss her for å få slettet din profil.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

Endringer

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet eller for å følge nye rettslige krav.