• Fri frakt over 3000.-
 • Rask levering
 • Gratis bytte

Slik kjøper du våpen


Søk digitalt - Slik fungerer det!

Det digitale våpensøknadsystemet kalles «Blink», og fungerer slik:

 • Når du leverer en ny våpensøknad, logger du deg først inn med en digital id, enten MinID eller BankID. Deretter må du bekrefte opplysningene fra folkeregisteret.
 • Deretter velger du våpentypen du ønsker å søke om tillatelse til å erverve; enten rifle, hagle eller kombinasjonsvåpen. Du trenger ikke lenger spesifisere hvilket kaliber du søker om. Tillatelsen vil gjelde et kaliber tillatt til jakt i Norge. Dermed slipper du som kjøper å endre en tillatelse på et våpen i ett kaliber, dersom du finner det samme våpenet i et annet.
 • Etter at du har sendt inn søknaden, vil den dukke opp i det digitale dashbordet til saksbehandlerne hos politiet. Systemet sjekker så en rekke registre og databaser, deriblant Jegerregisteret, skatteunndragelsesregisteret, etterlysningsregisteret, arrestjournalen med mer.
 • Dersom systemet ikke finner noen merknader på en person, trenger saksbehandleren nå kun å godkjenne søknaden. Finner systemet oppslag i ett av registrene på vedkommende som søker, går saksbehandleren inn og gjør en vurdering fra søknad til søknad.

Her søker du!

Trykk på Våpen til jakt
Trykk på Våpen til jakt


Bestille våpen i Nettbutikken - det er enkelt!

 1. Du kjøper våpen på nett akkurat som du gjør med andre varer.  Klikk deg gjennom handelen i nettbutikken.
 2. Vi trekker ikke pengene før varene er sendt. Det gjøres riktignok en reservasjon, men denne effektueres ikke før våpenet er sendt fra oss. (Reservasjonen varer i 30 dager, så overskrider leveringstiden dette blir du kontaktet før sending).
 3. Du kan søke etter våpentillatelse på politiets nettside. Søk våpen digitalt - og våpensøknaden kommer som pdf fil til din digitale postboks på minutter! Send dokumentet til: vapentillatelse@jaktogfriluft.no
 4. Har du mottatt søknad pr brev videresendes alle eksemplarer av denne til: Jakt & Friluft Arendal, Bryggeriveien 4, 4848 Arendal.
 5. Vi sender deg våpenet så snart papirene er mottatt!

Aldersgrenser:

Aldersgrensen er 18 år på rifle og hagle. Dersom søkeren er under 18 år kreves det at søkeren er over 16 år og har bestått jegerprøven for å søke om våpen og at verge signerer i feltet under søkeren. For håndvåpen er aldersgrensen 21 år, og det er ikke mulig å søke om aldersdispensasjon fra dette kravet. For håndvåpen kreves også aktivt medlemskap i skytterklubb i 6 mnd før søknad kan innvilges.

Godkjendt søknad:

En søknad er gyldig i 12 mnd fra innvilget dato. Det betyr at du har 1 år (12 mnd) på deg til å kjøpe våpenet. (Noen Politikamre sitter med eldre søknadsskjemaer hvor det står 6 måneders gyldighet, men det er 12 måneder som er gjeldende bestemmelse.) Hvis en forhandler har problemer med å skaffe deg det våpenet du ønsker innen denne tidsfristen, eller du av en annen grunn ikke får brukt den innen 12 mnd, kan den forlenges med ytterligere 6 mnd. Fornyelse må gjøres av politiet før søknaden går ut, hvis ikke må du søke på nytt.

ALLE godkjente søknader må sendes til oss. Du kan nå sende den godkjente søknaden(Digital) på epost til: vapentillatelse@jaktogfriluft.no

Avslag:

Grunner til avslag kan være at søker ikke har avlagt jegerprøve, ikke er aktiv konkurranseskytter, er under alderskravet, har kriminell bakgrunn eller har særskilte grunner som gjør at søker ikke er egnet til å inneha våpen. Særskilte grunner er ikke spesifisert, men det kan være psykiske lidelser, alkoholisme/misbruk av medikamenter, eller alder.

Alle avslag kan ankes til Politidepartementet.

Kjøp av luftvåpen:

Ved kjøp av luftvåpen, må dere også sende inn kopi av legitimasjon. I Våpenloven står det tydelig at eieren av luftvåpenet er ansvarlig for konsekvensene rundt bruken av våpenet. Vi minner om aldersgrensen på 18 år for kjøp av luftvåpen

Kjøp av ammunisjon og ladekomponenter på nett:

Våpenkort for valgt kaliber og kopi av førerkort eller pass må sendes til oss. Send scannet fil eller foto av dette (nært og lesbart – gjerne mobilfoto) i en e-post til vpk@jaktogfriluft.no

Uten mottatt våpenkort og legitimasjon, kan vi ikke sende deg ammunisjon eller våpen.

Ammunisjon og våpen sendes med Bring over hele landet!